PKMK
Feltöltött képek száma: 96851   Megfigyelési adatok száma: 321442
   
E-mail-cím:
Jelszó:
Magyarország madarai

Jelen fajlista alapját alábbi könyv adja: MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

A MME Nomenclator Bizottság javaslata alapján Magyarországon 2018-tól az International Ornithological Committee (IOC) által folyamatosan frissített rendszertant követjük. Ennek megfelelően honlapunk a www.worldbirdnames.org (Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v11.1). doi: 10.14344/IOC.ML.11.1.) illetve a www.bubo.org oldalakon elérhető Nyugat-Palearktisz (WP) listát vette alapnak az angol és latin nevek helyesírásához és a fajok sorrendjéhez.  

A lista naprakészsége okán olyan fajokat is tartalmazhat, amelyek hazai előfordulását a MME NB még nem hitelesítette, de ennek folyamata megindult, továbbá olyan fajokat is, amelyek a 2008-as névjegyzék adatainak lezárása után kerültek elő hazánkban.  

Az állományadatok forrása az Agrárminisztérium és az MME Monitoring Központ együttműködésében összeállított, a madárvédelmi irányelv végrehajtásáról szóló, az irányelv 12. cikke szerinti, 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó országjelentés.

Az állományadatok a fészkelő párok számát jelentik, illetve egyes esetekben a revírtartó hímekre, vagy fészekfoglaló tojókra vonatkoznak, kivéve a túzokot, amelynél egyedszám van megadva.

Hazai szinten elsőként adunk közre online listán státuszkódokat, amelyek megkönnyítik egy-egy faj faunabeli besorolását. A kódok jelmagyarázata a következő:


F - rendszeres fészkelő (általában minden évben fészkel vagy gyakori)

O - ritka/alkalmi fészkelő

G - rendszeresen előforduló (általában minden évben előfordul vagy gyakori)

R - ritkán előforduló

X - kivételesen előforduló

Magyar név Angol név Német név Tudományos név Kat. Stat. Populáció
Sujtásos fütyülőlúd Fulvous Whistling Duck Gelbbrust-Pfeifgans Dendrocygna bicolor E X 0
Örvös lúd Brent Goose Ringelgans Branta bernicla A R 0
Vörösnyakú lúd Red-breasted Goose Rothalsgans Branta ruficollis A G 0
Kanadai lúd Canada Goose Kanadagans Branta canadensis C1 R 0
Apácalúd Barnacle Goose Weißwangengans Branta leucopsis A R 0
Indiai lúd Bar-headed Goose Streifengans Anser indicus C1 R 0
Sarki lúd Snow Goose Schneegans Anser caerulescens E X 0
Nyári lúd Greylag Goose Graugans Anser anser A FG 3300-4800
Vetési lúd Taiga Bean Goose Waldsaatgans Anser fabalis A G 0
Rövidcsőrű lúd Pink-footed Goose Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus A R 0
Tundralúd Tundra Bean Goose Tundrasaatgans Anser serrirostris A G 0
Vetési lúd faj Bean Goose sp. Saatgans sp. Anser serrirostris v fabalis
Nagy lilik Greater White-fronted Goose Blässgans Anser albifrons A G 0
Kis lilik Lesser White-fronted Goose Zwerggans Anser erythropus A R 0
Bütykös hattyú Mute Swan Höckerschwan Cygnus olor A FG 300-450
Kis hattyú Tundra Swan Zwergschwan Cygnus columbianus A R 0
Énekes hattyú Whooper Swan Singschwan Cygnus cygnus A OR 1
Nílusi lúd Egyptian Goose Nilgans Alopochen aegyptiaca C1 OR 0-1
Bütykös ásólúd Common Shelduck Brandgans Tadorna tadorna A OG 15-38
Vörös ásólúd Ruddy Shelduck Rostgans Tadorna ferruginea A R 0
Mandarinréce Mandarin Duck Mandarinente Aix galericulata E R 0
Cifra réce Baikal Teal Gluckente Sibirionetta formosa
Böjti réce Garganey Knäkente Spatula querquedula A FG 500-700
Kékszárnyú réce Blue-winged Teal Blauflügelente Spatula discors A X 0
Kanalas réce Northern Shoveler Löffelente Spatula clypeata A FG 50-150
Kendermagos réce Gadwall Schnatterente Mareca strepera A FG 160-400
Fütyülő réce Eurasian Wigeon Pfeifente Mareca penelope A G 0
Álarcos réce American Wigeon Kanadapfeifente Mareca americana A X 0
Tőkés réce Mallard Stockente Anas platyrhynchos A FG 30000-60000
Nyílfarkú réce Northern Pintail Spießente Anas acuta A OG 0-20
Csörgő réce Eurasian Teal Krickente Anas crecca A OG 0-15
Zöldszárnyú réce Green-winged Teal Carolinakrickente Anas carolinensis A X 0
Márványos réce Marbled Duck Marmelente Marmaronetta angustirostris B X 0
Üstökösréce Red-crested Pochard Kolbenente Netta rufina A FG 300-500
Barátréce Common Pochard Tafelente Aythya ferina A FG 500-1000
Cigányréce Ferruginous Duck Moorente Aythya nyroca A FG 800-1500
Örvös réce Ring-necked Duck Ringschnabelente Aythya collaris A X 0
Kontyos réce Tufted Duck Reiherente Aythya fuligula A FG 0-50
Hegyi réce Greater Scaup Bergente Aythya marila A G 0
Búbos réce Lesser Scaup Kanadabergente Aythya affinis A X 0
Steller-pehelyréce Steller's Eider Scheckente Polysticta stelleri A X 0
Cifra pehelyréce King Eider Prachteiderente Somateria spectabilis A X 0
Pehelyréce Common Eider Eiderente Somateria mollissima A R 0
Füstös réce Velvet Scoter Samtente Melanitta fusca A G 0
Fekete réce Common Scoter Trauerente Melanitta nigra A R 0
Jegesréce Long-tailed Duck Eisente Clangula hyemalis A R 0
Kerceréce Common Goldeneye Schellente Bucephala clangula A G 0
Kis bukó Smew Zwergsäger Mergellus albellus A G 0
Csuklyás bukó Hooded Merganser Kappensäger Lophodytes cucullatus E X 0
Nagy bukó Common Merganser Gänsesäger Mergus merganser A OG 2-10
Örvös bukó Red-breasted Merganser Mittelsäger Mergus serrator A G 0
Halcsontfarkú réce Ruddy Duck Schwarzkopf-Ruderente Oxyura jamaicensis C1 X 0
Kékcsőrű réce White-headed Duck Weißkopf-Ruderente Oxyura leucocephala A R 0
Császármadár Hazel Grouse Haselhuhn Tetrastes bonasia A OR 20-40
Siketfajd Western Capercaillie Auerhuhn Tetrao urogallus A X 0
Nyírfajd Black Grouse Birkhuhn Lyrurus tetrix B X 0
Fogoly Grey Partridge Rebhuhn Perdix perdix A FG 5790
Fürj Common Quail Wachtel Coturnix coturnix A FG 24000-27000
Fácán Common Pheasant Jagdfasan Phasianus colchicus C1 FG 216000-278000
Lappantyú European Nightjar Nachtschwalbe Caprimulgus europaeus A FG 6000-10000
Havasi sarlósfecske Alpine Swift Alpensegler Tachymarptis melba A OR 5-7
Sarlósfecske Common Swift Mauersegler Apus apus A FG 3000-5000
Halvány sarlósfecske Pallid Swift Fahlsegler Apus pallidus A X 0
Túzok Great Bustard Großtrappe Otis tarda A FG 1480-1680
Reznek Little Bustard Zwergtrappe Tetrax tetrax A X 0
Pettyes kakukk Great Spotted Cuckoo Häherkuckuck Clamator glandarius A X 0
Kakukk Common Cuckoo Kuckuck Cuculus canorus A FG 66000-70000
Talpastyúk Pallas's Sandgrouse Steppenflughuhn Syrrhaptes paradoxus B X 0
Barnahasú pusztaityúk Chestnut-bellied Sandgrouse Braunbauch-Flughuhn Pterocles exustus B X 0
Parlagi galamb Feral Pigeon Straßentaube Columba livia f. domestica C1 FG 318000-426000
Kék galamb Stock Dove Hohltaube Columba oenas A FG 10000-14000
Örvös galamb Common Wood Pigeon Ringeltaube Columba palumbus A FG 152000-165000
Vadgerle European Turtle Dove Turteltaube Streptopelia turtur A FG 80000-120000
Keleti gerle Oriental Turtle Dove Orientturteltaube Streptopelia orientalis A X 0
Balkáni gerle Eurasian Collared Dove Türkentaube Streptopelia decaocto A FG 272000-314000
Guvat Water Rail Wasserralle Rallus aquaticus A FG 5000-7000
Haris Corn Crake Wachtelkönig Crex crex A FG 525-1532
Pettyes vízicsibe Spotted Crake Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana A FG 650-1300
Vízityúk Common Moorhen Teichhuhn Gallinula chloropus A FG 6000-12000
Szárcsa Eurasian Coot Blässhuhn Fulica atra A FG 10000-20000
Szürkefejű kékfú Grey-headed Swamphen Graukopf-Purpurhuhn Porphyrio poliocephalus A X 0
Törpevízicsibe Baillon's Crake Zwergsumpfhuhn Zapornia pusilla A OR 0-15
Kis vízicsibe Little Crake Kleinsumpfhuhn Zapornia parva A FG 1000-3000
Kanadai daru Sandhill Crane Kanadakranich Antigone canadensis A X 0
Pártás daru Demoiselle Crane Jungfernkranich Grus virgo A X 0
Daru Common Crane Kranich Grus grus A OG 0-1
Kis vöcsök Little Grebe Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis A FG 3000-4000
Vörösnyakú vöcsök Red-necked Grebe Rothalstaucher Podiceps grisegena A FG 10-20
Búbos vöcsök Great Crested Grebe Haubentaucher Podiceps cristatus A FG 2000-3000
Füles vöcsök Horned Grebe Ohrentaucher Podiceps auritus A G 0
Feketenyakú vöcsök Black-necked Grebe Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis A FG 100-250
Rózsás flamingó Greater Flamingo Rosaflamingo Phoenicopterus roseus A X 0
Kis flamingó Lesser Flamingo Zwergflamingo Phoeniconaias minor E X 0
Ugartyúk Eurasian Stone-curlew Triel Burhinus oedicnemus A FG 32-44
Csigaforgató Eurasian Oystercatcher Austernfischer Haematopus ostralegus A G 0
Gólyatöcs Black-winged Stilt Stelzenläufer Himantopus himantopus A FG 590-675
Gulipán Pied Avocet Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta A FG 348-360
Bíbic Northern Lapwing Kiebitz Vanellus vanellus A FG 10000-15000
Tüskés bíbic Spur-winged Lapwing Spornkiebitz Vanellus spinosus A X 0
Lilebíbic Sociable Lapwing Steppenkiebitz Vanellus gregarius A R 0
Fehérfarkú lilebíbic White-tailed Lapwing Weißschwanzkiebitz Vanellus leucurus A X 0
Aranylile European Golden Plover Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria A G 0
Ázsiai pettyeslile Pacific Golden Plover Tundra-Goldregenpfeifer Pluvialis fulva A X 0
Amerikai pettyeslile American Golden Plover Prärie-Goldregenpfeifer Pluvialis dominica A X 0
Pettyeslile faj Pluvialis dominica/fulva Pluvialis dominica/fulva Pluvialis dominica/fulva A 0
Ezüstlile Grey Plover Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola A G 0
Parti lile Common Ringed Plover Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula A G 0
Kis lile Little Ringed Plover Flussregenpfeifer Charadrius dubius A FG 470-760
Ékfarkú lile Killdeer Keilschwanz-Regenpfeifer Charadrius vociferus A X 0
Széki lile Kentish Plover Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus A FG 0-4
Sivatagi lile Greater Sand Plover Wüstenregenpfeifer Charadrius leschenaultii A X 0
Sztyeppi lile Caspian Plover Wermutregenpfeifer Charadrius asiaticus A X 0
Havasi lile Eurasian Dotterel Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus A G 0
Hosszúfarkú cankó Upland Sandpiper Prärieläufer Bartramia longicauda A X 0
Kis póling Eurasian Whimbrel Regenbrachvogel Numenius phaeopus A G 0
Vékonycsőrű póling Slender-billed Curlew Dünnschnabel-Brachvogel Numenius tenuirostris A X 0
Nagy póling Eurasian Curlew Brachvogel Numenius arquata A FG 21-61
Kis goda Bar-tailed Godwit Pfuhlschnepfe Limosa lapponica A G 0
Nagy goda Black-tailed Godwit Uferschnepfe Limosa limosa A FG 80-320
Kőforgató Ruddy Turnstone Steinwälzer Arenaria interpres A G 0
Sarki partfutó Red Knot Knutt Calidris canutus A G 0
Pajzsoscankó Ruff Kampfläufer Calidris pugnax A G 0
Sárjáró Broad-billed Sandpiper Sumpfläufer Calidris falcinellus A G 0
Hegyesfarkú partfutó Sharp-tailed Sandpiper Spitzschwanz-Strandläufer Calidris acuminata A X 0
Töcspartfutó Stilt Sandpiper Bindenstrandläufer Calidris himantopus A X 0
Sarlós partfutó Curlew Sandpiper Sichelstrandläufer Calidris ferruginea A G 0
Temminck-partfutó Temminck's Stint Temminckstrandläufer Calidris temminckii A G 0
Fenyérfutó Sanderling Sanderling Calidris alba A G 0
Havasi partfutó Dunlin Alpenstrandläufer Calidris alpina A G 0
Tengeri partfutó Purple Sandpiper Meerstrandläufer Calidris maritima A X 0
Baird-partfutó Baird's Sandpiper Bairdstrandläufer Calidris bairdii A X 0
Apró partfutó Little Stint Zwergstrandläufer Calidris minuta A G 0
Bonaparte-partfutó White-rumped Sandpiper Weißbürzel-Strandläufer Calidris fuscicollis A X 0
Cankópartfutó Buff-breasted Sandpiper Grasläufer Calidris subruficollis A R 0
Vándorpartfutó Pectoral Sandpiper Graubrust-Strandläufer Calidris melanotos A R 0
Kis partfutó Semipalmated Sandpiper Sandstrandläufer Calidris pusilla A X 0
Hosszúcsőrű cankógoda Long-billed Dowitcher Tundraschlammläufer Limnodromus scolopaceus A X 0
Erdei szalonka Eurasian Woodcock Waldschnepfe Scolopax rusticola A FG 50-100
Kis sárszalonka Jack Snipe Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus A G 0
Nagy sárszalonka Great Snipe Doppelschnepfe Gallinago media A G 0
Sárszalonka Common Snipe Bekassine Gallinago gallinago A FG 300-500
Terekcankó Terek Sandpiper Terekwasserläufer Xenus cinereus A R 0
Wilson-víztaposó Wilson's Phalarope Wilsonwassertreter Phalaropus tricolor A X 0
Vékonycsőrű víztaposó Red-necked Phalarope Odinshühnchen Phalaropus lobatus A G 0
Laposcsőrű víztaposó Red Phalarope Thorshühnchen Phalaropus fulicarius A R 0
Billegetőcankó Common Sandpiper Flussuferläufer Actitis hypoleucos A FG 80-120
Erdei cankó Green Sandpiper Waldwasserläufer Tringa ochropus A G 0
Sárgalábú cankó Lesser Yellowlegs Gelbschenkel Tringa flavipes A X 0
Piroslábú cankó Common Redshank Rotschenkel Tringa totanus A FG 480-850
Tavi cankó Marsh Sandpiper Teichwasserläufer Tringa stagnatilis A G 0
Réti cankó Wood Sandpiper Bruchwasserläufer Tringa glareola A G 0
Füstös cankó Spotted Redshank Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus A G 0
Szürke cankó Common Greenshank Grünschenkel Tringa nebularia A G 0
Székicsér Collared Pratincole Rotflügel-Brachschwalbe Glareola pratincola A FG 30-53
Feketeszárnyú székicsér Black-winged Pratincole Schwarzflügel-Brachschwalbe Glareola nordmanni A R 0
Csüllő Black-legged Kittiwake Dreizehenmöwe Rissa tridactyla A R 0
Fecskesirály Sabine's Gull Schwalbenmöwe Xema sabini A X 0
Vékonycsőrű sirály Slender-billed Gull Dünnschnabelmöwe Chroicocephalus genei A R 0
Bonaparte-sirály Bonaparte's Gull Bonapartemöwe Chroicocephalus philadelphia A X 0
Dankasirály Black-headed Gull Lachmöwe Chroicocephalus ridibundus A FG 4000-6400
Kis sirály Little Gull Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus A G 0
Prérisirály Franklin's Gull Präriemöwe Leucophaeus pipixcan A X 0
Korallsirály Audouin's Gull Korallenmöwe Ichthyaetus audouinii A X 0
Szerecsensirály Mediterranean Gull Schwarzkopfmöwe Ichthyaetus melanocephalus A FG 765-887
Halászsirály Pallas's Gull Fischmöwe Ichthyaetus ichthyaetus A R 0
Viharsirály Mew Gull Sturmmöwe Larus canus A OG 0-1
Gyűrűscsőrű sirály Ring-billed Gull Ringschnabelmöwe Larus delawarensis A X 0
Dolmányos sirály Great Black-backed Gull Mantelmöwe Larus marinus A R 0
Jeges sirály Glaucous Gull Eismöwe Larus hyperboreus A X 0
Sarki sirály Iceland Gull Polarmöwe Larus glaucoides A X 0
Ezüstsirály European Herring Gull Silbermöwe Larus argentatus A R 0
Sztyeppi sirály Caspian Gull Steppenmöwe Larus cachinnans A OG 105-159
Sárgalábú sirály Yellow-legged Gull Mittelmeermöwe Larus michahellis A OG 0-8
Örmény sirály Armenian Gull Armenienmöwe Larus armenicus A X 0
Heringsirály Lesser Black-backed Gull Heringsmöwe Larus fuscus A G 0
Világoshátú heringsirály Lesser Black-backed Gull ssp. graellsii/intermedius Heringsmöwe ssp. Larus fuscus graellsii/intermedius A R 0
Szibériai heringsirály Heuglin's Gull Tundramöve Larus fuscus heuglini A R 0
Kacagócsér Gull-billed Tern Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica A G 0
Lócsér Caspian Tern Raubseeschwalbe Hydroprogne caspia A G 0
Kenti csér Sandwich Tern Brandseeschwalbe Thalasseus sandvicensis A R 0
Kis csér Little Tern Zwergseeschwalbe Sternula albifrons A G 0
Küszvágó csér Common Tern Flussseeschwalbe Sterna hirundo A FG 565-862
Sarki csér Arctic Tern Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea A R 0
Fattyúszerkő Whiskered Tern Weißbart-Seeschwalbe Chlidonias hybrida A FG 1106-1568
Fehérszárnyú szerkő White-winged Tern Weißflügel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus A FG 0-124
Kormos szerkő Black Tern Trauerseeschwalbe Chlidonias niger A FG 25-38
Nagy halfarkas Great Skua Skua Stercorarius skua A R 0
Szélesfarkú halfarkas Pomarine Skua Spatelraubmöwe Stercorarius pomarinus A R 0
Ékfarkú halfarkas Arctic Skua Schmarotzerraubmöwe Stercorarius parasiticus A R 0
Nyílfarkú halfarkas Long-tailed Skua Falkenraubmöwe Stercorarius longicaudus A R 0
Halfarkas faj Skua sp. Raubmöwe sp. Stercorarius sp. A R 0
Alka Razorbill Tordalk Alca torda B X 0
Lunda Atlantic Puffin Papageitaucher Fratercula arctica B X 0
Északi búvár Red-throated Diver Sterntaucher Gavia stellata A G 0
Sarki búvár Black-throated Diver Prachttaucher Gavia arctica A G 0
Jeges búvár Great Northern Diver Eistaucher Gavia immer A R 0
Fehércsőrű búvár White-billed Diver Gelbschnabeltaucher Gavia adamsii A X 0
Fekete gólya Black Stork Schwarzstorch Ciconia nigra A FG 350-400
Fehér gólya White Stork Weißstorch Ciconia ciconia A FG 4400-5050
Afrikai marabu Marabou Stork Marabu Leptoptilos crumenifer E X 0
Kis kárókatona Pygmy Cormorant Zwergscharbe Microcarbo pygmaeus A FG 1100-1233
Nagy kárókatona Great Cormorant Kormoran Phalacrocorax carbo A FG 2390-2721
Batla Glossy Ibis Sichler Plegadis falcinellus A OG 0-12
Kanalasgém Eurasian Spoonbill Löffler Platalea leucorodia A FG 612-1100
Afrikai kanalasgém African Spoonbill Rotgesichtlöffler Platalea alba E X 0
Bölömbika Eurasian Bittern Rohrdommel Botaurus stellaris A FG 800-1740
Törpegém Little Bittern Zwergdommel Ixobrychus minutus A FG 2500-3500
Bakcsó Black-crowned Night Heron Nachtreiher Nycticorax nycticorax A FG 2243-2576
Üstökösgém Squacco Heron Rallenreiher Ardeola ralloides A FG 244-286
Kínai üstökösgém Chinese Pond Heron Bacchusreiher Ardeola bacchus A X 0
Pásztorgém Western Cattle Egret Kuhreiher Bubulcus ibis A OR 15-30
Szürke gém Grey Heron Graureiher Ardea cinerea A FG 2970-3343
Vörös gém Purple Heron Purpurreiher Ardea purpurea A FG 633-802
Nagy kócsag Great Egret Silberreiher Ardea alba A FG 4173-4666
Kis kócsag Little Egret Seidenreiher Egretta garzetta A FG 578-768
Zátonykócsag Western Reef Heron Küstenreiher Egretta gularis A X 0
Rózsás gödény Great White Pelican Rosapelikan Pelecanus onocrotalus A R 0
Vörhenyes gödény Pink-backed Pelican Rötelpelikan Pelecanus rufescens E X 0
Borzas gödény Dalmatian Pelican Krauskopfpelikan Pelecanus crispus A R 0
Gödény faj Pelican sp. Pelikan sp. Pelecanus sp. R
Halászsas Western Osprey Fischadler Pandion haliaetus A G 0
Kuhi Black-winged Kite Gleitaar Elanus caeruleus A X 0
Dögkeselyű Egyptian Vulture Schmutzgeier Neophron percnopterus A X 0
Darázsölyv European Honey Buzzard Wespenbussard Pernis apivorus A FG 800-1000
Fakó keselyű Griffon Vulture Gänsegeier Gyps fulvus A R 0
Barátkeselyű Cinereous Vulture Mönchsgeier Aegypius monachus A X 0
Kígyászölyv Short-toed Snake Eagle Schlangenadler Circaetus gallicus A FG 41-45
Békászó sas Lesser Spotted Eagle Schreiadler Clanga pomarina A FG 29-36
Fekete sas Greater Spotted Eagle Schelladler Clanga clanga A R 0
Törpesas Booted Eagle Zwergadler Hieraaetus pennatus A OR 0-1
Pusztai sas Steppe Eagle Steppenadler Aquila nipalensis A R 0
Parlagi sas Eastern Imperial Eagle Kaiseradler Aquila heliaca A FG 155-222
Szirti sas Golden Eagle Steinadler Aquila chrysaetos A OG 3
Héjasas Bonelli's Eagle Habichtsadler Aquila fasciata B X 0
Kis héja Levant Sparrowhawk Kurzfangsperber Accipiter brevipes A OR 0
Karvaly Eurasian Sparrowhawk Sperber Accipiter nisus A FG 3000-4800
Héja Northern Goshawk Habicht Accipiter gentilis A FG 1200-1600
Barna rétihéja Western Marsh Harrier Rohrweihe Circus aeruginosus A FG 9000
Kékes rétihéja Hen Harrier Kornweihe Circus cyaneus A G 0
Fakó rétihéja Pallid Harrier Steppenweihe Circus macrourus A R 0
Hamvas rétihéja Montagu's Harrier Wiesenweihe Circus pygargus A FG 49-60
Vörös kánya Red Kite Rotmilan Milvus milvus A OG 9-12
Barna kánya Black Kite Schwarzmilan Milvus migrans A FG 121-169
Rétisas White-tailed Eagle Seeadler Haliaeetus albicilla A FG 311-336
Gatyás ölyv Rough-legged Buzzard Raufußbussard Buteo lagopus A G 0
Pusztai ölyv Long-legged Buzzard Adlerbussard Buteo rufinus A OG 7-12
Egerészölyv Common Buzzard Mäusebussard Buteo buteo A FG 18000-24000
Vörösfarkú egerészölyv Steppe Buzzard Falkenbussard Buteo buteo vulpinus A R 0
Gyöngybagoly Western Barn Owl Schleiereule Tyto alba A FG 346-860
Gatyáskuvik Boreal Owl Raufußkauz Aegolius funereus A R 0
Kuvik Little Owl Steinkauz Athene noctua A FG 3000-4000
Karvalybagoly Northern Hawk-Owl Sperbereule Surnia ulula A X 0
Törpekuvik Eurasian Pygmy Owl Sperlingskauz Glaucidium passerinum A R 3-10
Füleskuvik Eurasian Scops Owl Zwergohreule Otus scops A FG 800-2400
Erdei fülesbagoly Long-eared Owl Waldohreule Asio otus A FG 6000-8000
Réti fülesbagoly Short-eared Owl Sumpfohreule Asio flammeus A FG 7-41
Hóbagoly Snowy Owl Schneeeule Bubo scandiacus A X 0
Uhu Eurasian Eagle-Owl Uhu Bubo bubo A FG 76-86
Macskabagoly Tawny Owl Waldkauz Strix aluco A FG 5000-8000
Uráli bagoly Ural Owl Habichtskauz Strix uralensis A FG 120-280
Búbosbanka Eurasian Hoopoe Wiedehopf Upupa epops A FG 9200-11500
Szalakóta European Roller Blauracke Coracias garrulus A FG 1800
Jégmadár Common Kingfisher Eisvogel Alcedo atthis A FG 1200-2000
Zöld gyurgyalag Blue-cheeked Bee-eater Blauwangenspint Merops persicus A X 0
Gyurgyalag European Bee-eater Bienenfresser Merops apiaster A FG 20000-30000
Nyaktekercs Eurasian Wryneck Wendehals Jynx torquilla A FG 18200-25000
Közép fakopáncs Middle Spotted Woodpecker Mittelspecht Dendrocoptes medius A FG 16000-22500
Kis fakopáncs Lesser Spotted Woodpecker Kleinspecht Dryobates minor A FG 12000-29000
Balkáni fakopáncs Syrian Woodpecker Blutspecht Dendrocopos syriacus A FG 21000-37000
Nagy fakopáncs Great Spotted Woodpecker Buntspecht Dendrocopos major A FG 252000-297000
Fehérhátú fakopáncs White-backed Woodpecker Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos A FG 260-760
Fekete harkály Black Woodpecker Schwarzspecht Dryocopus martius A FG 8800-10300
Zöld küllő European Green Woodpecker Grünspecht Picus viridis A FG 22000-30000
Hamvas küllő Grey-headed Woodpecker Grauspecht Picus canus A FG 2000-6000
Fehérkarmú vércse Lesser Kestrel Rötelfalke Falco naumanni A X 0
Vörös vércse Common Kestrel Turmfalke Falco tinnunculus A FG 7000-10000
Kék vércse Red-footed Falcon Rotfußfalke Falco vespertinus A FG 950-1350
Amuri vércse Amur Falcon Amurfalke Falco amurensis A X 0
Eleonóra-sólyom Eleonora's Falcon Eleonorenfalke Falco eleonorae A X 0
Kis sólyom Merlin Merlin Falco columbarius A G 0
Kabasólyom Eurasian Hobby Baumfalke Falco subbuteo A FG 1600-2500
Kerecsensólyom Saker Falcon Würgfalke Falco cherrug A FG 145-175
Vándorsólyom Peregrine Falcon Wanderfalke Falco peregrinus A FG 58-63
Tövisszúró gébics Red-backed Shrike Neuntöter Lanius collurio A FG 150000-170000
Kis őrgébics Lesser Grey Shrike Schwarzstirnwürger Lanius minor A FG 3000-4000
Nagy őrgébics Great Grey Shrike Raubwürger Lanius excubitor A FG 80-125
Vörösfejű gébics Woodchat Shrike Rotkopfwürger Lanius senator A R 0
Sárgarigó Eurasian Golden Oriole Pirol Oriolus oriolus A FG 152000-156000
Szajkó Eurasian Jay Eichelhäher Garrulus glandarius A FG 66000-80000
Szarka Eurasian Magpie Elster Pica pica A FG 91000-103000
Fenyőszajkó Spotted Nutcracker Tannenhäher Nucifraga caryocatactes A G 0
Havasi varjú Red-billed Chough Alpenkrähe Pyrrhocorax pyrrhocorax B X 0
Havasi csóka Alpine Chough Alpendohle Pyrrhocorax graculus A X 0
Csóka Western Jackdaw Dohle Coloeus monedula A FG 2800-5500
Vetési varjú Rook Saatkrähe Corvus frugilegus A FG 31815
Kormos varjú Carrion Crow Rabenkrähe Corvus corone A OG 20-50
Dolmányos varjú Hooded Crow Nebelkrähe Corvus cornix A FG 57000-58000
Holló Northern Raven Kolkrabe Corvus corax A FG 4000-6000
Csonttollú Bohemian Waxwing Seidenschwanz Bombycilla garrulus A G 0
Fenyvescinege Coal Tit Tannenmeise Periparus ater A FG 16000-30000
Búbos cinege European Crested Tit Haubenmeise Lophophanes cristatus A FG 1500-2000
Barátcinege Marsh Tit Sumpfmeise Poecile palustris A FG 105000-160000
Kormosfejű cinege Willow Tit Weidenmeise Poecile montanus A FG 1000-1500
Kék cinege Eurasian Blue Tit Blaumeise Cyanistes caeruleus A FG 207000-219000
Lazúrcinege Azure Tit Lasurmeise Cyanistes cyanus A X 0
Széncinege Great Tit Kohlmeise Parus major A FG 1130000-1158000
Függőcinege Eurasian Penduline Tit Beutelmeise Remiz pendulinus A FG 3000-5000
Barkóscinege Bearded Reedling Bartmeise Panurus biarmicus A FG 4500-6800
Erdei pacsirta Woodlark Heidelerche Lullula arborea A FG 8000-15000
Mezei pacsirta Eurasian Skylark Feldlerche Alauda arvensis A FG 1180000-1266000
Búbospacsirta Crested Lark Haubenlerche Galerida cristata A FG 47000-58000
Havasi fülespacsirta Horned Lark Ohrenlerche Eremophila alpestris A R 0
Szikipacsirta Greater Short-toed Lark Kurzzehenlerche Calandrella brachydactyla A OR 1-3
Kalandrapacsirta Calandra Lark Kalanderlerche Melanocorypha calandra A R 0
Partifecske Sand Martin Uferschwalbe Riparia riparia A FG 15000-50000
Füsti fecske Barn Swallow Rauchschwalbe Hirundo rustica A FG 97000-116000
Szirtifecske Eurasian Crag Martin Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris A X 0
Molnárfecske Common House Martin Mehlschwalbe Delichon urbicum A FG 35000-49000
Vörhenyes fecske Red-rumped Swallow Rötelschwalbe Cecropis daurica A OR 0-1
Berki poszáta Cetti's Warbler Seidensänger Cettia cetti A R 0
Őszapó Long-tailed Tit Schwanzmeise Aegithalos caudatus A FG 162000-216000
Sisegő füzike Wood Warbler Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix A FG 54000-58000
Bonelli-füzike Western Bonelli's Warbler Berglaubsänger Phylloscopus bonelli A X 0
Himalájai füzike Hume's Leaf Warbler Tienschan-Laubsänger Phylloscopus humei A X 0
Vándorfüzike Yellow-browed Warbler Gelbbrauen-Laubsänger Phylloscopus inornatus A R 0
Királyfüzike Pallas's Leaf Warbler Goldhähnchen-Laubsänger Phylloscopus proregulus A R 0
Vastagcsőrű füzike Radde's Warbler Bartlaubsänger Phylloscopus schwarzi A X 0
Barna füzike Dusky Warbler Dunkellaubsänger Phylloscopus fuscatus A X 0
Fitiszfüzike Willow Warbler Fitis Phylloscopus trochilus A FG 15000-20000
Csilpcsalpfüzike Common Chiffchaff Zilpzalp Phylloscopus collybita A FG 432000-444000
Szibériai csilpcsalpfüzike Siberian Chiffchaff Sibirischer Zilpzalp Phylloscopus collybita tristis A X 0
Nádirigó Great Reed Warbler Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus A FG 211000-224000
Fülemülesitke Moustached Warbler Mariskenrohrsänger Acrocephalus melanopogon A FG 2500-3500
Csíkosfejű nádiposzáta Aquatic Warbler Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola A OR 0
Foltos nádiposzáta Sedge Warbler Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus A FG 236000-254000
Rozsdás nádiposzáta Paddyfield Warbler Feldrohrsänger Acrocephalus agricola A R 0
Berki nádiposzáta Blyth's Reed Warbler Buschrohrsänger Acrocephalus dumetorum A X 0
Cserregő nádiposzáta Eurasian Reed Warbler Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus A FG 91000-122000
Énekes nádiposzáta Marsh Warbler Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris A FG 113000-152000
Kis geze Booted Warbler Buschspötter Iduna caligata A X 0
Halvány geze Eastern Olivaceous Warbler Blassspötter Iduna pallida A FG 180-250
Déli geze Melodious Warbler Orpheusspötter Hippolais polyglotta A X 0
Kerti geze Icterine Warbler Gelbspötter Hippolais icterina A FG 3000-5000
Berki tücsökmadár River Warbler Schlagschwirl Locustella fluviatilis A FG 13000-30000
Nádi tücsökmadár Savi's Warbler Rohrschwirl Locustella luscinioides A FG 51000-56000
Réti tücsökmadár Common Grasshopper Warbler Feldschwirl Locustella naevia A FG 7800-9200
Szuharbújó Zitting Cisticola Zistensänger Cisticola juncidis A X 0
Barátposzáta Eurasian Blackcap Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla A FG 1056000-1104000
Kerti poszáta Garden Warbler Gartengrasmücke Sylvia borin A FG 300-800
Karvalyposzáta Barred Warbler Sperbergrasmücke Curruca nisoria A FG 25000-30000
Kis poszáta Lesser Whitethroat Klappergrasmücke Curruca curruca A FG 53000-123000
Kucsmás poszáta Sardinian Warbler Samtkopf-Grasmücke Curruca melanocephala A X 0
Bajszos poszáta Eastern Subalpine Warbler Balkan-Bartgrasmücke Curruca cantillans A X 0
Mezei poszáta Common Whitethroat Dorngrasmücke Curruca communis A FG 235000-249000
Tüzesfejű királyka Common Firecrest Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla A FG 400-500
Sárgafejű királyka Goldcrest Wintergoldhähnchen Regulus regulus A FG 5000-12000
Ökörszem Eurasian Wren Zaunkönig Troglodytes troglodytes A FG 46000-71000
Csuszka Eurasian Nuthatch Kleiber Sitta europaea A FG 168000-179000
Hajnalmadár Wallcreeper Mauerläufer Tichodroma muraria A G 0
Hegyi fakusz Eurasian Treecreeper Waldbaumläufer Certhia familiaris A FG 10000-15000
Rövidkarmú fakusz Short-toed Treecreeper Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla A FG 20000-30000
Pásztormadár Rosy Starling Rosenstar Pastor roseus A OR 0
Seregély Common Starling Star Sturnus vulgaris A FG 710000-990000
Örvös rigó Ring Ouzel Ringdrossel Turdus torquatus A G 0
Fekete rigó Common Blackbird Amsel Turdus merula A FG 950000-1070000
Feketetorkú rigó Black-throated Thrush Schwarzkehldrossel Turdus atrogularis A X 0
Naumann-rigó Naumann's Thrush Rostschwanzdrossel Turdus naumanni A X 0
Fenyőrigó Fieldfare Wacholderdrossel Turdus pilaris A FG 30-100
Szőlőrigó Redwing Rotdrossel Turdus iliacus A G 0
Énekes rigó Song Thrush Singdrossel Turdus philomelos A FG 366000-430000
Léprigó Mistle Thrush Misteldrossel Turdus viscivorus A FG 7000-12000
Szürke légykapó Spotted Flycatcher Grauschnäpper Muscicapa striata A FG 41000-67000
Vörösbegy European Robin Rotkehlchen Erithacus rubecula A FG 266000-284000
Kékbegy Bluethroat Blaukehlchen Luscinia svecica A FG 1200-2000
Vöröscsillagos kékbegy Red-spotted Bluethroat Rotsterniges Blaukehlchen Luscinia svecica svecica A X 0
Nagy fülemüle Thrush Nightingale Sprosser Luscinia luscinia A OG 0-5
Fülemüle Common Nightingale Nachtigall Luscinia megarhynchos A FG 493000-505000
Kékfarkú Red-flanked Bluetail Blauschwanz Tarsiger cyanurus A X 0
Kis légykapó Red-breasted Flycatcher Zwergschnäpper Ficedula parva A FG 40-65
Kormos légykapó European Pied Flycatcher Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca A OG 30-60
Örvös légykapó Collared Flycatcher Halsbandschnäpper Ficedula albicollis A FG 76000-81000
Házi rozsdafarkú Black Redstart Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros A FG 172000-181000
Kerti rozsdafarkú Common Redstart Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus A FG 60-180
Kövirigó Common Rock Thrush Steinrötel Monticola saxatilis A OR 0
Kék kövirigó Blue Rock Thrush Blaumerle Monticola solitarius A X 0
Rozsdás csuk Whinchat Braunkehlchen Saxicola rubetra A FG 4000-9000
Cigánycsuk European Stonechat Schwarzkehlchen Saxicola rubicola A FG 194000-204000
Hantmadár Northern Wheatear Steinschmätzer Oenanthe oenanthe A FG 2500-5000
Pusztai hantmadár Isabelline Wheatear Isabellsteinschmätzer Oenanthe isabellina A X 0
Sivatagi hantmadár Desert Wheatear Wüstensteinschmätzer Oenanthe deserti A X 0
Déli hantmadár Eastern Black-eared Wheatear Balkansteinschmätzer Oenanthe melanoleuca A R 0
Apácahantmadár Pied Wheatear Nonnensteinschmätzer Oenanthe pleschanka A X 0
Vízirigó White-throated Dipper Wasseramsel Cinclus cinclus A OG 0-4
Házi veréb House Sparrow Haussperling Passer domesticus A FG 836000-863000
Olasz veréb Italian Sparrow Italiensperling Passer italiae E X 0
Berki veréb Spanish Sparrow Weidensperling Passer hispaniolensis A X 0
Mezei veréb Eurasian Tree Sparrow Feldsperling Passer montanus A FG 1552000-1646000
Havasipinty White-winged Snowfinch Schneesperling Montifringilla nivalis A X 0
Havasi szürkebegy Alpine Accentor Alpenbraunelle Prunella collaris A G 0
Szibériai szürkebegy Siberian Accentor Bergbraunelle Prunella montanella A X 0
Feketetorkú szürkebegy Black-throated Accentor Schwarzkehlbraunelle Prunella atrogularis A X 0
Erdei szürkebegy Dunnock Heckenbraunelle Prunella modularis A FG 500-1000
Sárga billegető Western Yellow Wagtail Schafstelze Motacilla flava A FG 75000-150000
Északi billegető Grey-headed Wagtail Nordische Schafstelze Motacilla flava thunbergi A G 0
Kucsmás billegető Black-headed Wagtail Maskenstelze Motacilla flava feldegg A OG 0
Citrombillegető Citrine Wagtail Zitronenstelze Motacilla citreola A R 0
Hegyi billegető Grey Wagtail Gebirgsstelze Motacilla cinerea A FG 300-600
Barázdabillegető White Wagtail Bachstelze Motacilla alba A FG 67000-71000
Angliai barázdabillegető Pied Wagtail Bachstelze Motacilla alba yarrellii A X 0
Sarkantyús pityer Richard's Pipit Spornpieper Anthus richardi A X 0
Parlagi pityer Tawny Pipit Brachpieper Anthus campestris A FG 5700-7100
Réti pityer Meadow Pipit Wiesenpieper Anthus pratensis A G 0
Erdei pityer Tree Pipit Baumpieper Anthus trivialis A FG 84000-130000
Rozsdástorkú pityer Red-throated Pipit Rotkehlpieper Anthus cervinus A G 0
Havasi pityer Water Pipit Bergpieper Anthus spinoletta A G 0
Parti pityer Eurasian Rock Pipit Strandpieper Anthus petrosus A X 0
Erdei pinty Common Chaffinch Buchfink Fringilla coelebs A FG 1279000-1332000
Fenyőpinty Brambling Bergfink Fringilla montifringilla A G 0
Meggyvágó Hawfinch Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes A FG 124000-174000
Nagy pirók Pine Grosbeak Hakengimpel Pinicola enucleator B X 0
Süvöltő Eurasian Bullfinch Gimpel Pyrrhula pyrrhula A FG 5-15
Trombitás sivatagipinty Trumpeter Finch Wüstengimpel Bucanetes githagineus A X 0
Karmazsinpirók Common Rosefinch Karmingimpel Carpodacus erythrinus A OR 2-3
Rózsás pirók Pallas's Rosefinch Rosengimpel Carpodacus roseus B X 0
Zöldike European Greenfinch Grünfink Chloris chloris A FG 374000-388000
Sárgacsőrű kenderike Twite Berghänfling Linaria flavirostris A G 0
Kenderike Common Linnet Bluthänfling Linaria cannabina A FG 73000-98000
Zsezse Common Redpoll Taigabirkenzeisig Acanthis flammea A G 0
Barna zsezse Lesser Redpoll Alpenbirkenzeisig Acanthis cabaret A X 0
Zsezse faj Redpoll sp. Birkenzeisig sp. Acanthis sp. A G 0
Szürke zsezse Arctic Redpoll Polarbirkenzeisig Acanthis hornemanni B X 0
Keresztcsőrű Red Crossbill Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra A FG 200-400
Szalagos keresztcsőrű Two-barred Crossbill Bindenkreuzschnabel Loxia leucoptera A X 0
Tengelic European Goldfinch Stieglitz Carduelis carduelis A FG 406000-422000
Csicsörke European Serin Girlitz Serinus serinus A FG 113000-130000
Csíz Eurasian Siskin Erlenzeisig Spinus spinus A FG 100-150
Sarkantyús sármány Lapland Longspur Spornammer Calcarius lapponicus A G 0
Hósármány Snow Bunting Schneeammer Plectrophenax nivalis A G 0
Sordély Corn Bunting Grauammer Emberiza calandra A FG 40000-55000
Citromsármány Yellowhammer Goldammer Emberiza citrinella A FG 493000-508000
Fenyősármány Pine Bunting Fichtenammer Emberiza leucocephalos A X 0
Bajszos sármány Rock Bunting Zippammer Emberiza cia A FG 500-750
Kerti sármány Ortolan Bunting Ortolan Emberiza hortulana A OR 0-1
Sövénysármány Cirl Bunting Zaunammer Emberiza cirlus A OR 0
Törpesármány Little Bunting Zwergammer Emberiza pusilla A X 0
Erdei sármány Rustic Bunting Waldammer Emberiza rustica A X 0
Vörhenyes sármány Chestnut Bunting Rötelammer Emberiza rutila A X 0
Kucsmás sármány Black-headed Bunting Kappenammer Emberiza melanocephala A OR 2-4
Nádi sármány Common Reed Bunting Rohrammer Emberiza schoeniclus A FG 10700-121000
Hibrid Hybrid Hybrid Hybrid - - 0
Szökevény Escapee Gefangenschaftsflüchtling Escapee E - 0
Fórum
Apróhirdetések
Sziasztok. A Meopta hírdetés jegelve!
Tegnap, 17:52 - Kovács józsef
Milyen madarat láttam?
Talán sikerült, javítottam...
2023.03.19. 23:42 - Bass Borisz
Könyvek, újságok, weblapok
Nem.
2023.03.18. 12:59 - Bozó László
Szavazás
Jelenleg nincs érvényes szavazási lehetőség Tovább »
Hírek, felhívások
MME Ritkaságvadász Szakosztály belépési adatlap
2023.01.25.
Sziasztok! A birding.hu átalakulásának egyik tervezett lépcsője, hogy a fenntartás egy részét az... Tovább »
Beszámolók
Marokkó áprilisban 2022
2023.03.01.
pdf logoMegkésve bár de törve nem, a mellékelt pdfen olvashatjátok tavalyi Marokkói madarászatunk... Tovább »
Galériák
Böjti réce
Spatula querquedula
2023. március 19.
 
Csőröslepke Libythea celtis

2023. március 19.
 
Fülemülesitke
Acrocephalus melanopogon
2023. március 19.
 
PKMK
 
© 2010 www.birding.hu Pest Környéki Madarász Kör
FőoldalInfóMegfigyelésekGalériákFajlistákMME NomenclatorRegisztráció