XXII Futam
Feltöltött képek száma: 94270   Megfigyelési adatok száma: 312853
   
E-mail-cím:
Jelszó:
Hírek, felhívások
TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZAT Megosztom Facebookon
2014.09.10. 15:37 Albert András


 
Megkereshető személyek:
Albert András: , 30/481-2887

2015.07.04. 06:49 Albert András

TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZAT Megosztom Facebookon
2016.09.15. 19:04 Albert András

TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZAT
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotó pályázatot hirdet az V. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.
CÉL:
A kategóriánként meghatározott természeti értékek művészi megjelenítése. A pályázatra beküldött felvételekből, a zsűri válogatása alapján kiállítást rendezünk 2016. november 11-12-én, az V. Fehértavi Darvadozás alkalmából. A Fehértavi Darvadozás fotópályázatán eredményesen szereplő alkotásokból a későbbiekben a szervezők a Szegedi Fehértó természeti értékeit bemutató kiadvány összeállítását tervezik.
FELTÉTELEK:
A pályázat nyilvános. Amatőr fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképezőgép típussal, digitálisan készített felvételekkel.
A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitalis módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (fényérzékelőre tapadt por nyomai) eltávolítására. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.
A bemutatásra, ill. díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi, és kérheti az eredeti „nyers” kép bemutatását. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a pályázatból!
NEVEZÉS:
A pályázaton minden versenyző kategóriánként maximum 3 képpel indulhat. Pályázni az eredeti képről készített kisméretű, JPEG (lehetőleg Adobe RGB) formátumú képekkel lehet, amelyeket e-mailben kell a megadott címre elküldeni. A beküldött kép alakja bármilyen lehet, hosszabbik oldala minimum 1000, maximum 1400 pixel, panoráma kép esetén 1800 pixel nagyságú legyen. A díjazott, ill. kiállításra válogatott munkákat a szervezők utólag nagy felbontásban (interpolálás nélkül min. 5 MP felbontás) is bekérik a versenyzőktől, melyeket 30/40 cm-es méretben kinyomtatnak.
Nevezési díj: Pályázónként 1000.- Ft
A nevezési díjat átutalással, vagy csekken kell befizetni a KNPI bankszámlájára:
MNB 10025004-01743630
Közleményként kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, valamint: „Természetfotó pályázat”
Nevezési határidő: 2016. október 10.
Eddig az időpontig a nevezési díjnak, és a nevezett fotóknak is be kell érkezni!
A nevezett fotókhoz meg kell adni a következő adatokat: -kép címe és fájlneve (regisztrációs név_sorszám.jpg)
-kategória
-szerző neve
-e-mail cím
-regisztrációs név (nem azonos a szerző nevével!)
A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a nevezett fotók fájlneve mindig a regisztrációs névvel kezdődjön! A zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a bírálat előtt nem férnek hozzá.
A befizetendő nevezési díjjal kapcsolatos számlaigényét a nevezésben tüntesse fel! Számlát a KNPI kizárólag az átutaló személy/cég nevére, a beérkezés dátumával tud kiállítani!

Cím: darvadozas.knpi@gmail.com

A beküldött képek szerzői joga a pályázóé. Az anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak. Minden szerző a kiállítás fotóiból (díjazott és a kiállításra kiválogatott munkákból) készült anyagot megkapja e-mailen. A pályázó a kép beküldésével "kijelenti", hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép nyilvános megjelentetéséhez az V. Fehértavi Darvadozás kapcsán, a kiírásban rögzített célokra. A szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.
KATEGÓRIÁK:
1. DARU A daru (Grus grus) művészi megjelenitése természetes környezetében.
2. LUDAK Az V. Fehértavi Darvadozás díszvendége a Fertő-Hanság Nemzeti Park. Tiszteletükre a címermadaruk rokonsága, az Anser, Branta és Tadorna genusba tartozó ludakat ábrázoló fotókat várjuk e kategóriában.
A zsűri felhívja a figyelmet arra, hogy a fészeknél történő fotózás súlyos természetfotós etikai vétség!
3. VÍZ, AZ ÉLET FORRRÁSA A különféle élőlények szempontjából nélkülözhetetlen tiszta, természetes víz, és a vizes élőhelyek fontosságának művészi megjelenitése céljából a Fehértavi Darvadozás szervező partnere, a Szegedfish Hungary Kft által kiirt kategória.
ÉRTÉKELÉS:
A pályázatra nevezett fényképeket szakmai zsűri értékeli.
Bírálók: Sztanó János ügyvezető igazgató Szegedfish Hungary Kft
Barkóczi Csaba természetfotós NaturArt
Pellinger Attila zoológus FHNPI
Széll Antal természetfotós, biológus NaturArt, KMNPI
Vajda Zoltán természetfotós, ökológus KNPI

Minden zsűritag sorrendet állít fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.
DÍJAZÁS:
Kategóriánként az első három helyezett részére oklevél, valamint a szervezők és szponzorok által felajánlott pénz-, és értékes tárgyjutalmak 240.000.- Ft összértékben. Az V. Fehértavi Darvadozás fotópályázatának fő támogatója a Szegedfish Hungary Kft.

 
Megkereshető személyek:
Albert András: , , http://knp.nemzetipark.gov.hu/fehertavi-darvadozas
TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZAT Megosztom Facebookon
2018.09.22. 10:14 Albert András

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotó pályázatot hirdet a VII. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.
CÉL:
A kategóriánként meghatározott természeti értékek m?vészi megjelenítése. A pályázatra beküldött felvételekb?l, a zs?ri válogatása alapján kiállítást rendezünk 2018. november 9-10-én, a VII. Fehértavi Darvadozás alkalmából. A Fehértavi Darvadozás fotópályázatán eredményesen szerepl? alkotásokból a kés?bbiekben a szervez?k a Szegedi Fehértó természeti értékeit bemutató kiadvány összeállítását tervezik.
FELTÉTELEK:
A pályázat nyilvános. Amat?r fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképez?gép típussal, digitálisan készített felvételekkel.
A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhet?k, amelyek az él?világban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
A kép feldolgozása során a korrekció a következ?, kizárólag a teljes képterületet érint? digitalis módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényer?/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehet?ség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (fényérzékel?re tapadt por nyomai) eltávolítására. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.
A bemutatásra, ill. díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zs?ri ellen?rzi, és kérheti az eredeti „nyers” kép bemutatását. Amennyiben a zs?ri meggy?z?dik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a pályázatból!
NEVEZÉS:
A pályázaton minden versenyz? kategóriánként maximum 3 képpel indulhat. Pályázni az eredeti képr?l készített kisméret?, JPEG (lehet?leg Adobe RGB) formátumú képekkel lehet, amelyeket e-mailben kell a megadott címre elküldeni. A beküldött kép alakja bármilyen lehet, hosszabbik oldala minimum 1000, maximum 1400 pixel, panoráma kép esetén 1800 pixel nagyságú legyen. A díjazott, ill. kiállításra válogatott munkákat a szervez?k utólag nagy felbontásban (interpolálás nélkül min. 5 MP felbontás) is bekérik a versenyz?kt?l, melyeket 30/40 cm-es méretben kinyomtatnak.
Nevezési díj: Pályázónként 1000.- Ft
A nevezési díjat átutalással, vagy csekken kell befizetni a KNPI bankszámlájára:
MNB 10025004-01743630
Közleményként kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, valamint: „Természetfotó pályázat”
Nevezési határid?: 2018. október 7.
Eddig az id?pontig a nevezési díjnak, és a nevezett fotóknak is be kell érkezni!
A nevezett fotókhoz meg kell adni a következ? adatokat: -kép címe és fájlneve (regisztrációs név_sorszám.jpg)
-kategória
-szerz? neve
-e-mail cím
-regisztrációs név (nem azonos a szerz? nevével!)
A zs?rizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a nevezett fotók fájlneve mindig a regisztrációs névvel kezd?djön! A zs?ri tagjai a nevez?k személyes adataihoz a bírálat el?tt nem férnek hozzá.
A befizetend? nevezési díjjal kapcsolatos számlaigényét a nevezésben tüntesse fel! Számlát a KNPI kizárólag az átutaló személy/cég nevére, a beérkezés dátumával tud kiállítani!

Cím: darvadozas.knpi@gmail.com

A beküldött képek szerz?i joga a pályázóé. Az anyagot a szervez?k a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felel?sséget nem vállalnak. Minden szerz? a kiállítás fotóiból (díjazott és a kiállításra kiválogatott munkákból) készült anyagot megkapja e-mailen. A pályázó a kép beküldésével "kijelenti", hogy a fényképet ? készítette, és hozzájárul a kép nyilvános megjelentetéséhez a Fehértavi Darvadozás kapcsán, a kiírásban rögzített célokra. A szerz? tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.
KATEGÓRIÁK:
1. DARU A daru (Grus grus) m?vészi megjelenitése természetes környezetében.
2. LILEFÉLÉK A hagyományt követve évr?l-évre más, a vizes él?helyekre, így a Szegedi Fehértóra is jellemz? fajcsoport bemutatása a célunk, de a nevezett fotó más él?helyen is készülhet. Idén az Charadriidae családba tartozó fajokat ábrázoló fotókat várjuk e kategóriában.
A zs?ri felhívja a figyelmet arra, hogy a fészeknél történ? fotózás súlyos természetfotós etikai vétség!
3. VÍZ, AZ ÉLET FORRRÁSA A különféle él?lények szempontjából nélkülözhetetlen tiszta, természetes víz, és a vizes él?helyek fontosságának m?vészi megjelenitése céljából a Fehértavi Darvadozás szervez? partnere, a Szegedfish Hungary Kft által kiirt kategória.
ÉRTÉKELÉS:
A pályázatra nevezett fényképeket szakmai zs?ri értékeli.
Bírálók: Sztanó János ügyvezet? igazgató Szegedfish Hungary Kft
Barkóczi Csaba természetfotós NaturArt
Széll Antal természetfotós, biológus NaturArt, KMNPI
Vajda Zoltán természetfotós, ökológus KNPI

Minden zs?ritag sorrendet állít fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zs?ritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.
DÍJAZÁS:
Kategóriánként az els? három helyezett részére oklevél, valamint a szervez?k és szponzorok által felajánlott pénz-, és értékes tárgyjutalmak 240.000.- Ft összértékben. A VII. Fehértavi Darvadozás fotópályázatának f? támogatója a Szegedfish Hungary Kft.

F?szervez?: Ügyintéz?:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Albert András - 30/481-2887
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. darvadozas.knpi@gmail.com

 
Megkereshető személyek:
Albert András: , 30/481-2887, http://https://wetlands-ornithology.blogspot.com/

Fórum
Események, rendezvények
A XXII. Terepmadarász Találkozó és Madarászfutam programja ...
Tegnap, 16:32 - Németh Ákos
Apróhirdetések
Eladó könyvek. Magyar madárvonulási atlasz. 20 000, ...
2022.10.02. 20:11 - Berdó József
Milyen madarat láttam?
Köszönöm!
2022.10.02. 17:40 - Bass Borisz
Szavazás
Jelenleg nincs érvényes szavazási lehetőség Tovább »
Hírek, felhívások
Madarászfutam 2022
2022.09.15.
Sziasztok! Néhány fontos információ a 2022-es Trepmadarász találkozóról és Madarászfutamról! ... Tovább »
Beszámolók
Három májusi nap az Isztriai-félszigeten
2022.09.26.
pdf logoRovarászok madaras megfigyelései és élményei Horvátországban és Szlovéniában 2019. tavaszának... Tovább »
Galériák
Kis goda
Limosa lapponica
2022. szeptember 26.
 
Fenyérfutó
Calidris alba
2022. szeptember 26.
 
Fenyérfutó
Calidris alba
2022. szeptember 26.
 
PKMK
 
© 2010 www.birding.hu Pest Környéki Madarász Kör
FőoldalInfóMegfigyelésekGalériákFajlistákMME NomenclatorRegisztráció