pkmk.hu
Feltöltött képek száma: 93211   Megfigyelési adatok száma: 310109
   
E-mail-cím:
Jelszó:
Beszámolók
MAGYARORSZÁG MADARAINAK IDŐSZAKOS ELŐFORDULÁSUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA - Európa / Magyarország Megosztom Facebookon
2012.03.29. 15:27 Dr. Dezs? Péter

MAGYARORSZÁG MADARAINAK IDŐSZAKOS ELŐFORDULÁSUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA
(A és Da kategóriás fajok listái a birding.hu adatbázisa szerint)


EGÉSZ ÉVBEN MEGFIGYELHETŐ MADARAINK:

Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Énekes hattyú (Cygnus cygnus)

Vetési lúd (Anser fabalis)
Nagy lilik (Anser albifrons)
Nyári lúd (Anser anser)

Apácalúd (Branta leucopsis)
Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea)

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)

Fütyülő réce (Anas penelope)
Kendermagos réce (Anas strepera)
Csörgő réce (Anas crecca)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Nyílfarkú réce (Anas acuta)
Kanalas réce (Anas clypeata)
Üstökösréce (Netta rufina)
Barátréce (Aythya ferina)
Cigányréce (Aythya nyroca)
Kontyos réce (Aythya fuligula)

Nagy bukó (Mergus merganser) a legtöbb adata ugyan a téli hónapokra esik, de egész évben megfigyelhető faj.

Fogoly (Perdix perdix)

Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis): minden hónapban van megfigyelési adata, de csak március közepétől számíthatunk gyakoribb megjelenésére.
Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena): minden hónapban van megfigyelési adata, de csak március közepétől számíthatunk gyakoribb megjelenésére.

Kárókatona (Phalacrocorax carbo)
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)

Bölömbika (Botaurus stellaris)
Nagy kócsag (Egretta alba)
Szürke gém (Ardea cinerea)
Kanalasgém (Platalea leucorodia): szem elé kerülhet mindegyik hónapban, de legnagyobb példányszámú megfigyelései a nyári hónapokra tehetőek.

Barna kánya (Milvus migrans): szem elé kerülhet a téli hónapokban, de tavasztól őszig jellemző.
Vörös kánya (Milvus milvus)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Parlagi sas (Aquila heliaca)
Szirti sas (Aquila chrysaetos)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus): egész évben megfigyelhető, de tömeges megjelenésére március közepétől számíthatunk.
Héja (Accipiter gentilis)
Karvaly (Accipiter nisus)
Egerészölyv (Buteo buteo)
Pusztai ölyv (Buteo rufinus)
Vörös vércse (Falco tinnunculus
Kerecsensólyom (Falco cherrug)
Vándorsólyom (Falco peregrinus)

Guvat (Rallus aquaticus)
Vízityúk (Gallinula chloropus)
Szárcsa (Fulica atra)

Daru (Grus grus): egész évben szem elé kerülhet, de nagyobb csapatai a tavaszi-, de legfőképp az őszi vonulási időszakban figyelhetőek meg.

Túzok (Otis tarda)

Aranylile (Pluvialis apricaria): mindegyik hónapban van megfigyelési adata, de legnagyobb mozgalmaik március hónapban vannak.
Bíbic (Vanellus vanellus): mindegyik hónapban van megfigyelési adata, de legnagyobb mozgalmaik március hónapban vannak.
Pajzsoscankó (Philomachus pugnax): egész évben megfigyelhető, de legnagyobb számban márciusban és áprilisban.

Piroslábú cankó (Tringa totanus): minden hónapban van megfigyelési adata, de csak március közepétől számíthatunk gyakoribb megjelenésére.
Füstös cankó (Tringa erythropus): minden hónapban van megfigyelési adata, de csak március közepétől számíthatunk gyakoribb megjelenésére.
Kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus): június kivételével mindegyik hónapban van adata, de a legtöbb példányszámú megfigyelései áprilisban vannak.
Sárszalonka (Gallinago gallinago)
Erdei szalonka (Scolopax rusticola): a nyári hónapokban csak egy-egy, de mindegyik hónapban van megfigyelési adata, leglátványosabb mozgalma márciusban van.
Nagy póling (Numenius arquata)
Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)
Erdei cankó (Tringa ochropus)

Szerecsensirály (Larus melanocephalus)
Dankasirály (Larus ridibundus)
Viharsirály (Larus canus)
Heringsirály (Larus fuscus): legtöbb megfigyelése áprilisból származik.
Sztyeppi sirály (Larus cachinnans)
Sárgalábú sirály (Larus michahellis)
Kis sirály (Hydrocoloeus minutus): legnagyobb számban április és május hónapokban figyelhető meg.

Kék galamb (Columba oenas)
Örvös galamb (Columba palumbus): minden hónapban van adata, de jellemzően március elejétől kezdve figyelhető meg nagyobb példányszámban.
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)

Gyöngybagoly (Tyto alba)
Uhu (Bubo bubo)
Kuvik (Athene noctua)
Macskabagoly (Strix aluco)
Uráli bagoly (Strix uralensis)
Erdei fülesbagoly (Asio otus)
Réti fülesbagoly (Asio flammeus)

Jégmadár (Alcedo atthis)

Hamvas küllő (Picus canus)
Zöld küllő (Picus viridis)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)
Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)

Búbospacsirta (Galerida cristata)
Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
Barázdabillegető (Motacilla alba): minden hónapban van adata, de nagyobb mozgalmára márciustól számíthatunk.
Hegyi billegető (Motacilla cinerea)

Vízirigó (Cinclus cinclus)
Ökörszem (Troglodytes troglodytes)
Erdei szürkebegy (Prunella modularis)
Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)

Fekete rigó (Turdus merula)
Énekes rigó (Turdus philomelos)
Léprigó (Turdus viscivorus)

Barátposzáta (Sylvia atricapilla)

Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita): a szórványos áttelelő példányok révén szem elé kerülhet télen is, azonban csak március közepétől kezdve jelennek meg nagyobb számban.

Sárgafejű királyka (Regulus regulus)
Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus)

Barkóscinege (Panurus biarmicus)
Őszapó (Aegithalos caudatus)
Barátcinege (Parus palustris)
Kormosfejű cinege (Parus montanus)
Búbos cinege (Parus cristatus)
Fenyvescinege (Parus ater)
Kék cinege (Parus caeruleus)
Széncinege (Parus major)
Függőcinege (Remiz pendulinus): nagyobb példányszámban márciustól figyelhető meg.

Csuszka (Sitta europaea)
Hegyi fakusz (Certhia familiaris)
Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla)

Szajkó (Garrulus glandarius)
Szarka (Pica pica)
Csóka (Corvus monedula)
Vetési varjú (Corvus frugilegus)
Kormos varjú (Corvus corone corone)
Dolmányos varjú (Corvus corone cornix)
Holló (Corvus corax)

Seregély (Sturnus vulgaris): minden hónapban van adata, de nagyobb csapatokban csak február végétől érkezik.

Házi veréb (Passer domesticus)
Mezei veréb (Passer montanus)

Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Zöldike (Carduelis chloris)
Tengelic (Carduelis carduelis)
Csíz (Carduelis spinus)
Kenderike (Carduelis cannabina)
Keresztcsőrű (Loxia curvirostra)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Citromsármány (Emberiza citrinella)
Bajszos sármány (Emberiza cia)
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)
Sordély (Emberiza calandra)



VONULÓ MADARAINK:

Böjti réce (Anas querquedula)

Fürj (Coturnix coturnix): a legtöbb adata ugyan a tavaszi hónapokra esik, de vannak téli megfigyelései is, azonban a néhány újonnan megjelent áttelelő ellenére költöző madárnak számít.

Bakcsó (Nycticorax nycticorax): néhány extrém téli megfigyeléstől eltekintve március közepétől lehet látni.
Kis kócsag (Egretta garzetta) : néhány extrém téli megfigyeléstől eltekintve március közepétől lehet látni.
Törpegém (Ixobrychus minutus)
Üstökösgém (Ardeola ralloides)
Pásztorgém (Bubulcus ibis)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Batla (Plegadis falcinellus)

Fekete gólya (Ciconia nigra)
Fehér gólya (Ciconia ciconia): az utóbbi években egyre több áttelelést figyeltek meg, de ennek ellenére költöző madárnak számít.

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)
Darázsölyv (Pernis apivorus)
Kék vércse (Falco vespertinus)
Hamvas rétihéja (Circus pygargus)
Fakó rétihéja (Circus macrourus)
Békászó sas (Aquila pomarina)
Halászsas (Pandion haliaetus)
Kabasólyom (Falco subbuteo)

Kis vízicsibe (Porzana parva)
Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
Törpevízicsibe (Porzana pusilla)

Haris (Crex crex)
Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)

Székicsér (Glareola pratincola)

Csigaforgató (Haematopus ostralegus)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Kis lile (Charadrius dubius)
Parti lile (Charadrius hiaticula)
Széki lile (Charadrius alexandrinus)
Ezüstlile (Pluvialis squatarola): a fajnak van ugyan téli adata is, de jellemzően tavasszal érkeznek.
Havasi lile (Charadrius morinellus)

Sarki partfutó (Calidris canutus)
Fenyérfutó (Calidris alba)
Apró partfutó (Calidris minuta)
Temminck-partfutó (Calidris temminckii)
Sarlós partfutó (Calidris ferruginea)
Sárjáró (Limicola falcinellus)
Kőforgató (Arenaria interpres)

Nagy sárszalonka (Gallinago media)

Kis póling (Numenius phaeopus)
Nagy goda (Limosa limosa)
Kis goda (Limosa lapponica)

Szürke cankó (Tringa nebularia)
Réti cankó (Tringa glareola)
Tavi cankó (Tringa stagnatilis)

Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus)
Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius)

Küszvágó csér (Sterna hirundo)
Kacagócsér (Gelochelidon nilotica)
Lócsér (Hydroprogne caspia)
Kis csér (Sternula albifrons)

Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida)
Kormos szerkő (Chlidonias niger)
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)

Vadgerle (Streptopelia turtur)

Kakukk (Cuculus canorus)

Füleskuvik (Otus scops)

Lappantyú (Caprimulgus europaeus)

Sarlósfecske (Apus apus)

Gyurgyalag (Merops apiaster)
Szalakóta (Coracias garrulus)
Búbosbanka (Upupa epops)

Nyaktekercs (Jynx torquilla)

Erdei pacsirta (Lullula arborea): december kivételével, minden hónapban van ugyan adata, de alapvetően költöző madárnak számít.

Füsti fecske (Hirundo rustica)
Molnárfecske (Delichon urbicum)
Partifecske (Riparia riparia)

Parlagi pityer (Anthus campestris)
Erdei pityer (Anthus trivialis)
Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus)

Sárga billegető (Motacilla flava)

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)
Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)

Kékbegy (Luscinia svecica)
Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra): néhány extrém téli megfigyeléstől eltekintve március közepétől lehet látni.
Cigánycsuk (Saxicola rubicola): számos téli megfigyelése is van, de csak március elejétől számíthatunk gyakoribb megjelenésére.

Hantmadár (Oenanthe oenanthe)

Örvös rigó (Turdus torquatus)

Réti tücsökmadár (Locustella naevia)
Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)

Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus)
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)

Kerti geze (Hippolais icterina)
Halvány geze (Iduna pallida)

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
Kis poszáta (Sylvia curruca): mindegyik hónapban van ugyan megfigyelési adata, de nagyobb példányszámban március végétől számíthatunk rá.
Mezei poszáta (Sylvia communis)
Kerti poszáta (Sylvia borin)

Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix)
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)

Szürke légykapó (Muscicapa striata)
Kis légykapó (Ficedula parva)
Örvös légykapó (Ficedula albicollis)
Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca)

Sárgarigó (Oriolus oriolus)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Kis őrgébics (Lanius minor)

Pásztormadár (Pastor roseus)

Csicsörke (Serinus serinus): van ugyan mindegyik hónapban megfigyelési adata, de nagyobb példányszámban március közepétől figyelhető meg.



TÉLI MADÁRVENDÉGEINK:

Kis lilik (Anser erythropus): nyári hónapokban nincs megfigyelése, első adatai szeptember hónapból származnak.
Örvös lúd (Branta bernicla): nyári hónapokban nincs megfigyelése, első adatai október hónapból származnak.
Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)

Hegyi réce (Aythya marila)

Pehelyréce (Somateria mollissima): nincs adata márciustól júniusig, legtöbb megfigyelése az őszi hónapokra esik.
Jegesréce (Clangula hyemalis)
Fekete réce (Melanitta nigra): októbertől jellemző, de van egy augusztusi adata is (2007. augusztus 21., 1 ad. hím, Bács-Kiskun megye, Kalocsa, Duna 1516.fkm.)
Füstös réce (Melanitta fusca)
Kerceréce (Bucephala clangula) főleg téli vendég, de néha átnyaraló példányok is előfordulnak.

Kis bukó (Mergellus albellus) van néhány nyári adata, de októbertől jellemző.
Örvös bukó (Mergus serrator)

Északi búvár (Gavia stellata)
Sarki búvár (Gavia arctica)

Füles vöcsök (Podiceps auritus) a legtöbb hónapban megfigyelhető, de augusztusi adata nincs, legtöbb példányszámú megfigyelése november hónapban van.

Kékes rétihéja (Circus cyaneus): vannak ugyan elvétve nyári adatai, de jellemzően csak szeptembertől lehet őket megfigyelni.
Gatyás ölyv (Buteo lagopus): van ugyan elvétve nyári adata is, de jellemzően szeptembertől látható téli vendég.
Kis sólyom (Falco columbarius)

Havasi partfutó (Calidris alpina): minden hónapban van ugyan megfigyelési adata, de legnagyobb példányszámban októberben figyelhető meg.

Réti pityer (Anthus pratensis)
Havasi pityer (Anthus spinoletta)

Csonttollú (Bombycilla garrulus): főleg inváziós években novembertől figyelhető meg.

Havasi szürkebegy (Prunella collaris)
Fenyőrigó (Turdus pilaris): a nyári hónapokban is van egy-két adata, de tömeges megjelenésére csak októbertől számíthatunk.
Szőlőrigó (Turdus iliacus)

Hajnalmadár (Tichodroma muraria)

Nagy őrgébics (Lanius excubitor): minden hónapban van ugyan megfigyelési adata, de jellemzően téli vendégünk.

Fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes): elvétve akad a nyári hónapokban is egy-egy adata, de inkább csak októbertől számíthatunk szórványos megjelenésére.

Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)
Sárgacsőrű kenderike (Carduelis flavirostris)
Zsezse (Carduelis flammea)
Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)
Sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus)
Hósármány (Plectrophenax nivalis)



MADÁRRITKASÁGAINK:
(a hónapok szerinti előfordulások a Nomenclator Bizottság által elfogadott adatokból származnak 2010-ig bezárólag; nagybetűvel vannak kiemelve a legtöbb megfigyeléssel rendelkező hónapok)

Kis hattyú (Cygnus columbianus): jan, FEB, már, okt, nov, dec

Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus): ): jan, okt, NOV

Álarcos réce (Anas americana): feb, MÁR, ápr
Kékszárnyú réce (Anas discors): ÁPR
Örvös réce (Aythya collaris): máj, SZE
Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala): NOV

Jeges búvár (Gavia immer): jan, feb, már, ápr, jún, okt, nov, DEC

Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus): feb, már, ápr, máj, jún, júl, sze, okt, NOV
Borzas gödény (Pelecanus crispus): jan, feb, már, ápr, máj, jún, júl, aug, sze, OKT, nov, dec

Pásztorgém (Bubulcus ibis): ápr, máj, jún, júl, AUG, sze, okt, nov

Rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus): nov, DEC

Dögkeselyű (Neophron percnopterus): MÁJ
Fakó keselyű (Gyps fulvus): MÁJ, jún, júl, aug, SZE, okt
Barátkeselyű (Aegypius monachus): MÁJ
Kis héja (Accipiter brevipes): MÁJ, jún, júl, aug, sze, okt
Fekete sas (Aquila clanga): jan, feb, már, ápr, máj, sze, okt, NOV, dec
Pusztai sas (Aquila nipalensis): ápr, máj, JÚL
Törpesas (Aquila pennata): ápr, máj, JÚN, júl, aug, sze
Fehérkarmú vércse (Falco naumanni): júl, aug, SZE
Amuri vércse (Falco amurensis): JÚL
Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae): JÚL

Törpevízicsibe (Porzana pusilla): MÁJ, jún, júl

Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni): máj, JÚN, júl, sze, OKT

Amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica): sze, okt, NOV
Lilebíbic (Vanellus gregarius): OKT, nov
Kis partfutó (Calidris pusilla): NOV
Baird-partfutó (Calidris bairdii): feb, jún, sze, OKT
Vándorpartfutó (Calidris melanotos): máj, júl, aug, SZE, okt
Tengeri partfutó (Calidris maritima): NOV
Töcspartfutó (Calidris himantopus): JÚL
Cankópartfutó (Tryngites subruficollis): sze, OKT, nov
Hosszúcsőrű cankógoda (Limnodromus scolopaceus): OKT
Hosszúfarkú cankó (Bartramia longicauda): NOV
Terekcankó (Xenus cinereus): ápr, MÁJ, jún, júl, aug, sze, okt
Sárgalábú cankó (Tringa flavipes): OKT

Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor): ÁPR, máj, okt
Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius): máj, jún, aug, sze, OKT, nov

Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus): júl, sze, okt, NOV
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus): jún, júl, aug, SZE, okt, nov
Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus): júl, AUG, okt
Nagy halfarkas (Stercorarius skua): JAN, sze, okt, dec

Halászsirály (Larus ichthyaetus): feb, már, ápr, jún, JÚL, AUG, sze, okt, nov, dec
Vékonycsőrű sirály (Larus genei): ápr, MÁJ, nov
Ezüstsirály (Larus argentatus): jan, feb, már, sze, okt, nov, DEC
Sarki sirály (Larus glaucoides): JAN
Dolmányos sirály (Larus marinus): sze, NOV, dec
Csüllő (Rissa tridactyla): jan, ápr, máj, okt, NOV, dec
Fecskesirály (Xema sabini): AUG, SZE

Kenti csér (Sterna sandvicensis): máj, JÚN, júl, AUG
Sarki csér (Sterna paradisaea): MÁJ, júl, aug, sze, okt

Keleti gerle (Streptopelia orientalis): JAN, feb

Pettyes kakukk (Clamator glandarius): MÁJ

Törpekuvik (Glaucidium passerinum): jan, FEB, MÁR
Gatyáskuvik (Aegolius funereus): MÁR

Kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra): NOV
Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla): ápr, MÁJ
Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris): jan, feb, nov, DEC

Vörhenyes fecske (Cecropis daurica): ápr, MÁJ

Citrombillegető (Motacilla citreola): ÁPR, máj

Kékfarkú (Tarsiger cyanurus): OKT

Déli hantmadár (Oenanthe hispanica): ÁPR, máj

Kövirigó (Monticola saxatilis): máj, jún, JÚL
Kék kövirigó (Monticola solitarius): ÁPR

Berki poszáta (Cettia cetti): ápr, MÁJ, jún, OKT, nov
Szuharbújó (Cisticola juncidis): JÚL

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola): ÁPR
Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola): JÚN, AUG

Bajszos poszáta (Sylvia cantillans): ÁPR
Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala): MÁJ

Királyfüzike (Phylloscopus proregulus): OKT, NOV
Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus): SZE, okt, nov
Himalájai füzike (Phylloscopus humei): jan, NOV, dec
Vastagcsőrű füzike (Phylloscopus schwarzi): OKT

Vörösfejű gébics (Lanius senator): MÁJ

Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus): OKT

Havasi pinty (Montifringilla nivalis): JAN, dec
Szalagos keresztcsőrű (Loxia leucoptera): OKT
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus): MÁJ, JÚN, júl, aug, sze

Fenyősármány (Emberiza leucocephalos): FEB
Sövénysármány (Emberiza cirlus): FEB, már, ápr, máj, jún, júl, aug, sze, OKT, nov, dec
Kerti sármány (Emberiza hortulana): ápr, máj, JÚN, júl
Erdei sármány (Emberiza rustica): OKT
Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala): máj, JÚN, júl
 
Megkereshető személyek:
Dr. Dezső Péter: , , http://www.birding.hu/
Fórum
Furcsa madarak
Szia! Én még nem. :-) Üdv:SZB
Tegnap, 19:14 - Székely Balázs
A WP és a világ terepmadarász hírei
Első kuhi és 2. fecskesirály Romániában! ...
Tegnap, 10:08 - Gál Szabolcs
Határozási problémák
És még egy kép
2022.08.11. 23:31 - Hodász István
Szavazás
Jelenleg nincs érvényes szavazási lehetőség Tovább »
Hírek, felhívások
1 % - 2022-ben is!
2022.02.06.
1 % - amivel idén is támogatni tudod a birding.hu működését Nekünk az egy nem mindegy! Támogasd... Tovább »
Beszámolók
Áprilisi marokkói túránk
2022.07.06.
Résztvevők: Bozsaky Dávid, Bozsaky Bonifác. Édesapám többször volt már Marokkóban, így... Tovább »
Galériák
Havasi hófajd
Lagopus muta
2022. augusztus 13.
 
Bujkáló poszáta
Curruca undata
2022. június
 
Kormos hantmadár
Oenanthe leucura
2022. június
 
PKMK
 
© 2010 www.birding.hu Pest Környéki Madarász Kör
FőoldalInfóMegfigyelésekGalériákFajlistákMME NomenclatorRegisztráció